W populacji bakterii

W populacji bakterii można spostrzegać także innego typu kolonie, np. małe, karłowate (typ D) kolonie typu L. Druga duża grupa mutantów to mutanty biochemiczne. Dobrym przykładem mutacji biochemicznej jest np. utrata zdolności wytwarzania barwnika. Dalszym przykładem może być utrata zdolności do syntezy witamin lub aminokwasów.

Trzecią grupą są mutanty oporne na działanie substancji antybakteryj- nych, tj. chemioterapeutyków, sulfonamidów i antybiotyków. Mutanty tego rodzaju są niebezpieczne dla człowieka, ponieważ nie można hamować ich rozwoju dostępnymi lekami. Zagadnienie to szeroko omówiono w dziale dotyczącym antybiotyków.

Dokładna znajomość typu kolonii wytwarzanych przez bakterie oraz umiejętność wykrywania mutantów są bardzo ważne w diagnostyce bakteriologicznej oraz w produkcji szczepionek i surowic.

Leave a Reply