W skład komórek drobnoustrojów

Przyżyciowo można badać bakterie i inne drobnoustroje metodami cy- tochemicznymi, za pośrednictwem których wykrywa się zarówno składniki statyczne komórki, jak i składniki pośredniej przemiany materii oraz enzymy.

W skład komórek drobnoustrojów wchodzą następujące podstawowe elementy chemiczne. 1. Woda. Stanowi ona 70-85%> masy komórek, a szczególnie cytoplazmy. Wchodzi ona w skład cząstek białkowych, węglowodanów i produktów ich rozkładu. Bierze aktywny udział w większości fizykochemicznych reakcji zachodzących w żywej komórce.

Ilość wody w komórce utrzymywana jest na optymalnym poziomie. Poziom ten zależy Od działania środowiska: izotonii, izojonii i potencjału oksydoredukcyjnego. Nadmiar wody w komórce (hipotonia środowiska), jak i zbyt mała jej ilość (hipertonía środowiska) jest szkodliwy, a nawet zabójczy dla drobnoustroju. W sposób nieszkodliwy dla funkcji fizjologicznych, wody pozbywają się niektóre bakterie wytwarzające zarodniki.

Leave a Reply