W terapii nowotworowej

Do zniszczenia komórki nowotworowej potrzebny jest jeden lub kilka limfocytów. Ponieważ dynamika proliferacji komórek nowotworowych jest bardzo szybka, limfocyty nie nadążają z ich unieszkodliwieniem. Na skuteczne działanie immunologiczne można więc liczyć tylko .w przypadku usunięcia guza i pozostawienia mechanizmom immunologicznym zwalczenia niewielkich pozostałości.

W terapii nowotworowej poza napromienieniem i podawaniem cytostatyków, próbuje się stosować tymozynę (hormon grasicy), przeszczepia się limfocyty lub podaje się „transfer factor” w celu wzmożenia odporności komórkowej.

One Response to “W terapii nowotworowej”

Leave a Reply