W wakuoli

W wakuoli następuje trawienie bakterii, równocześnie obserwuje się wzmożoną produkcję myeloperoksydazy i nadtlenku wodoru, które zabijają pochłonięte bakterie.

Czasem komórki fagocytujące giną, bakterie wydostają się do krwio- biegu i mogą być fagocytowane przez inne komórki. Niekiedy żyją długo w leukocycie i są transportowane z krwią do odległych miejsc ustroju, gdzie tworzą dalsze ogniska (metastazy). Fagocytoza odgrywa niewątpli-

wie dużą rolę w obronie przeciwbakteryjnej, nie odgrywa jednak roli w niszczeniu wirusów. Przeszkodę dla fagocytozy stanowią otoczki niektórych bakterii, antygen powierzchniowy Vi (Salmonella), białko M streptokoków.

Leave a Reply