W warunkach dogodnych do rozwoju

W warunkach dogodnych do rozwoju, a więc na pożywkach lub we wrażliwym organizmie, bakterie przechodzą cykl rozwojowy. Często z kilku lub kilkudziesięciu komórek powstaje populacja licząca miliardy komórek. Mechanizmy namnażania się, a więc wewnątrzkomórkowe procesy przedpodziałowe nie są dokładnie poznane. Bakterie rozmnażają się: 1) przez podział poprzeczny, 2) przez wytwarzanie form ,,L” (przesączal- nych).

-1. Podział poprzeczny. Jest to najprostszy cykl rozwojowy bakterii. W dogodnych warunkach bakteria kulista dzieli się na dwie. Przed podziałem nie spostrzega się zmian komórki ani zmiany jej morfologii. Podobnie przedstawia się sprawa podziału bakterii cylindrycznych. Zwykle w środku komórki pojawia się poprzeczna błona komórkowa. Komórka dzieli się na dwie potomne o podobnych cechach biologicznych. U nie-których gatunków w cykl wplata się wytwarzanie przetrwalników.

Należy sądzić, że przed podziałem wewnątrz cytoplazmy zachodzą procesy reduplikacji, szczególnie aparatu genetycznego, jednak nie ma na to takich dowodów histochemicznych jak w przypadku komórek zwierzęcych i roślinnych.

Leave a Reply