Warunki odżywcze

-1. Woda stanowi od 50 do 99% zawartości pożywek bakteryjnych. W organizmach żywych odsetek wody w niektórych tkankach jest niższy. Zarówno zbyt niskie stężenie składników odżywczych (rozwodnienie) w pożywce, jak i zbyt duże stężenie składników odżywczych (zagęszczenie) hamuje lub w ogóle uniemożliwia wzrost bakterii.

-2. Sole mineralne odgrywają bardzo ważną rolę w rozwoju bakterii. Utrzymują one odpowiednią izotonię i izojonię środowiska. W zakażonym organizmie bakterie dostosowują się do pH i stężenia soli. W pożywkach sztucznych stosuje się mieszanki soli, w których muszą znajdować się kationy Na+, K+, NH4+, Cu++ aniony Cl-, C03 , S04 , PO< oraz ślady metali ziem rzadkich, jak: Zn, Co, Mo, Va. Stężenie jonów wodorowych w pożywkach jest utrzymane w granicach od 7,0 do 7,4. Tylko pojedyncze gatunki bakterii (przecinkowiec cholery) wymagają wyższego pH (8,2). Większość bakterii rośnie w granicach pH od 4,0 do 8,0.

Halofity. Niektóre bakterie, a wśród nich także chorobotwórcze (gronkowce, mikrokoki), mają zdolność wzrostu w podwyższonych (od 1 do 15%) stężeniach NaCl w pożywkach, a także w solankach i w wodzie morskiej. Nazywamy je halofitami (gr.: hals, halos – sól, morze), czyli zdolnymi do życia w słonym środowisku. Właściwość ta jest wykorzystywana między innymi przy przechowywaniu i konserwowaniu żyw-ności.

Leave a Reply