Ważniejsze fakty i daty z rozwoju mikrobiologii

Do celów bakteriologicznych mikroskop został wykorzystany przez francuskiego chemika Ludwika Pasteura (1822-1893). Następujące odkrycia tego badacza miały fundamentalne znaczenie dla rozwoju mikrobiologii.

a. Obalił teorię samorództwa organizmów przez zastosowanie metody wyjaławiania (sterylizacja) pożywek. Metoda ta po udoskonaleniu ma do dziś szerokie zastosowanie.

Leave a Reply