Większości zakażeń bakteryjnych i wirusowych

b) zjadliwość (wirulencja) cecha, która w obrębie gatunku może być różna dla poszczególnych szczepów. Na zjadliwość składają się: zdolność wytwarzania jadów, enzymów, zdolność szybkiego rozmnażania się i rozprzestrzeniania w tkance. Cechy te są podatne na zmiany powstające w środowisku i można je sztucznie, według potrzeby, wzmacniać lub osłabiać (szczepionki)

c) inwazyjność, polegająca na wytwarzaniu enzymu hialuronida- zy ułatwiającej wniknięcie. Tylko wrażliwy makroorganizm stwarza chorobotwórczym drobnoustrojom odpowiednie warunki biologiczne, które pozwalają im zaspokoić wszystkie ich potrzeby. Wrażliwość gospodarza ulega jednak pewnym wahaniom, zwiększa się w okresach złego odżywiania (krzywica, cukrzyca), na przykład w stanie niedoboru witamin, obniżenia poziomu białka, przy nagłych zmianach temperatury, przy gwałtownym oziębieniu lub przegrzaniu (zapalenie płuc), po zmęczeniu fizycznym lub psychicznym. Również zaburzenia przemiany materii, uszkodzenia ciała, napromienienie i wycięcie migdałków są czynnikami sprzyjającymi zakażeniu, podczas gdy racjonalny tryb życia, zahartowanie, dobre odżywianie, unikanie zbyt wielkich wysiłków fizycznych i psychicznych zwiększają odporność.

Większości zakażeń bakteryjnych i wirusowych towarzyszy zatrucie (toksemia) w postaci bólów głowy, gorączki, nudności, przyspieszonego tętna, wymiotów, a w ciężkich przypadkach utraty przytomności. Objawy te powstają prawdopodobnie zarówno pod wpływem substancji pochodzących z rozpadłej tkanki organizmu, jak i toksycznych metabolitów drobnoustroju. Odgrywają tu rolę takie substancje, jak pyreksyna czy leukotoksyna Menkina, niektóre wielocukry i substancje pirogenne z leukocytów. Główną rolę odgrywają jednak egzo- i endotoksyny bakteryjne.

-1. Egzotoksyny – są to białkowe substancje rozpuszczalne, wydzielane przez żywą komórkę do otoczenia. 2. Endotoksyny – są kompleksami glikolipoproteidowymi, znajdującymi się wewnątrz komórki.

Leave a Reply