Wirusy tworzą oddzielne królestwo drobnoustrojów

Wirusy tworzą oddzielne królestwo drobnoustrojów. Ich ewolucyjne pochodzenie jest bardzo trudne do prześledzenia. Ogłoszono wiele hipotez w tej sprawie. Od wyżej wymienionych grup wirusy różnią się następującymi cechami: pojedyncza cząsteczka wirusa w swoim składzie zawiera tylko jeden kwas nukleinowy – DNA lub RNA , rozmnażają się przez replikację kilkudziesięciu cząsteczek kwasu nukleinowego na matrycy jednej cząsteczki, nie zawierają enzymów potrzebnych do odtworzenia własnej struktury, do tego celu wykorzystują własny aparat

genetyczny i enzymy gospodarza, są więc bezwzględnymi pasożytami. Zagadnienia te szerzej omawiane są w wirusologii. Do grupy bakterii cylindrycznych zalicza się te, u których jedna z osi przestrzennych jest co najmniej dwa razy dłuższa od dwóch pozostałych a (b + c).

Właściwości biologiczne i budowa chemiczna różnicują formy cylindryczne na dwie grupy – pałeczki, które barwią się metodą Grama ujemnie (z nielicznymi wyjątkami) i nie wytwarzają zarodników, oraz laseczki, które wytwarzają zarodniki i metodą Grama barwią się dodatnio.

Leave a Reply