Witaminy i inne związki chemiczne

Szereg gatunków bakterii syntetyzuje i wydala witaminy, aminokwasy, czynniki wzrostowe (dla innych bakterii), ale nie mają one praktycznego zastosowania w podstawowej diagnostyce bakteriologicznej.

BAKTERIOFAGI. Ciekawym zjawiskiem biologicznym, występującym w świecie bakterii, jest istnienie wirusów bakteryjnych, znanych pod nazwą bakteriofagów (w skrócie fagów). Wirusy te zakażają wrażliwe bakterie i powodują ich śmierć. Bakteriofagi podzielono na dwie duże grupy: fagi zjadliwe, powodujące zawsze lizę zakażonej komórki z równoczesnym wydostawaniem się do otaczającego środowiska nowych cząsteczek fagowych, oraz fagi łagodne, które po wniknięciu do wrażliwej komórki bakteryjnej nie na- mnażają się. Kwas dezoksyrybonukleinowy faga zaczepia się na chromosomie bakterii. Proces reduplikacji cząsteczek faga jest zahamowany. Zjawisko przyjęcia i .zaczepienia się kwasu nukleinowego faga w komórce bakteryjnej nazywa się lizogenią, czyli zdolnością komórki do rozpuszczenia się po zadziałaniu czynników (np. promieni nadfioletowych odblokowujących syntezę faga.

Leave a Reply