Witaminy

-4. Witaminy. Podobnie jak w komórkach organizmów wyższych witaminy, jako części składowe enzymów, spełniają w komórce bakteryjnej bardzo ważne funkcje fizjologiczne. W komórkach bakteryjnych występują witaminy Bi, B2, B6, B12, kwas nikotynowy, kwas pantotenowy, kwas foliowy, biotyna i inne.

-5. Polisacharydy. Stanowią one od 9 do ll°/o ciężaru suchej masy. Odsetek ten zależy jednak od ilościowego i jakościowego składu pożywki. Polisacharydy występują u wszystkich bakterii. Każdy gatunek wytwarza polisacharydy o innym składzie chemicznym i odrębnej budowie przestrzennej. W komórce wchodzą one w strukturę błony komórkowej lub otoczki albo tworzą materiał zapasowy.

Wielocukry tworzone są z polimerów kwasu muraminowego, który z kolei składa się z aminocukrów oraz acetylowanej i aminowanej glukozy. Innym polimerem polisacharydowym jest kwas tejchojowy, składający się z odpowiednio zmodyfikowanych chemicznie cząsteczek rybozy, glukozy i D-alaniny. Wielocukry otoczkowe mają jeszcze bardziej urozmaiconą budowę przestrzenną i chemiczną. Metodami chromatograficznymi można wykazać w polimerach obecność dwucukrów i cukrów prostych. W komórkach pałeczek durowych (Salmonella) oraz w komórkach pałeczek okrężnicy {E. coli) występują dwudeoksycukry (3,6 dideoksyheksozy) -paratoza, ty- weloza, askaryloza, abekwoza i kolitoza. Cukry te występują tylko w komórkach bakteryjnych. O właściwościach biologicznych (antygenowość, toksyczność) polisacharydów decyduje układ przestrzenny i końcowe grupy chemiczne. Na przykład u Diplococcus pneumoniae (dwoinka zapalenia płuc), mimo podobnego składu chemicznego wykryto około 30 antygenowych odmian polisacharydów otoczkowych.

Leave a Reply