Wpływ temperatury na rozwój bakterii

Zależnie od przebiegu linii ewolucyjnych, a więc działania warunków środowiska, bakterie przystosowały się do wzrostu w różnych temperaturach. Odróżnia się temperatury: minimalną i maksymalną, w których bakterie jeszcze utrzymują swoją żywotność, oraz temperaturę optymalną, w której bakterie namnażają się niezwykle intensywnie. Bakterie dzielą się na:

-1. Bakterie psychrofilne. Temperatura minimalna 273 K (0°C), maksymalna 303 K (30°C), a optymalna około 288 K (15°C) . 2. Bakterie mezofilne. Temperatura minimalna 283 K (10°C), maksymalna 318 K (45°C), a optymalna 303-311 K (30-37°C). W tej grupie znajdują się bakterie chorobotwórcze, dla których optymalna jest temperatura ciała ludzkiego.

-3. Bakterie termofilne. Minimalna temperatura 313 K (40°C), maksymalna 343 K (70°C), a optymalna 325 K (52°C). Bakterie takie żyją w gorących źródłach siarkowych, żelazowych oraz w gorących ściekach.

Bakterie łatwo adaptują się do zmiennej temperatury środowiska, a więc określenie ich granic w tym zakresie nie jest łatwe i właściwości te nie są stałe.

Leave a Reply