WPŁYW ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH

Związki chemiczne podzielono na dwie grupy: bakteriobójcze, nagle niszczące żywotność bakterii, oraz bakteriostatyczne, hamujące namna- żanie się bakterii, bez przerywania ich czynności życiowych.

Związkami działającymi dezynfekująco (łac.: dis- od inficio – zakażenie), odkażająco nazwano te z nich, które niszczą bakterie, wirusy, grzyby i pierwotniaki chorobotwórcze. Część tych związków obejmowana jest nazwą antyseptyków (łac.: anty- przeciw sepsis- zakażenie krwi). Używane są one do odkażania ran, śluzówek i skóry człowieka.

Do związków działających bakteriostatycznie zalicza się antybiotyki, sulfonamidy i inne chemioterapeutyki. Niektóre ze związków bakteriobójczych w małych stężeniach działają bakteriostatycznie.

Leave a Reply