Zaburzenia regulacji cieplnej

Zaburzenia regulacji cieplnej stanowią jeden z głównych objawów zapalenia. Gorączka pojawia się na skutek działania produktów tkanki zniszczonej przez drobnoustroje na ośrodki mózgowe regulujące temperaturę ciała, lub na leukocyty, z których wyzwala się pirogen.

Zapalenie wywołuje zmiany w obrębie krążenia i w obrębie tkanek.. Pojawia się przekrwienie jako następstwo rozszerzenia naczyń włosowatych. Reakcje ze strony naczyń są spowodowane szeregiem substancji toksycznych, powstających i uwalniających się w ognisku zapalnym (histamina, leukotoksyna, pyreksyna, nekrozyna). Powodują one rozszerzenie naczyń i zwiększoną przepuszczalność ich ścian. Zwiększona przepuszczalność naczyń powoduje pojawienie się wysięku surowiczego^ obrzęku i napływu do ogniska zapalnego komórek krwi, szczególnie leukocytów wielojądrzastych i komórek tkanki łącznej (diapedeza).

W tworzeniu się obrzęku współdziałają enzymy bakteryjne, które działają litycznie na komórki, powodują ich rozpad na małe cząsteczki, na skutek czego zwiększa się ciśnienie osmotyczne, sprzyjając gromadzeniu, się płynu wysiękowego.

Leave a Reply