Zależnie od celu badania

Zależnie od celu badania można obserwować żywe bakterie w zakażonych tkankach człowieka lub zwierzęcia, bakterie żywe wyhodowane na pożywkach sztucznych oraz bakterie odpowiednio przygotowane i zabarwione. Morfologię i układ poszczególnych komórek można dokładnie obserwować po uprzednim utrwaleniu i zabarwieniu bakterii.

Zwykle przygotowanie bakterii do oglądania polega na: 1) rozprowadzeniu bakterii na oczyszczonym szkiełku podstawowym, 2) utrwaleniu za pomocą krótkiego wysuszenia i ogrzania. Zabieg ten zabija formy wegetatywne bakterii, a komórki przyklejają się do szkła,

-3) zabarwieniu utrwalonych bakterii. Barwienie bakterii tradycyjnie dzielimy na negatywne, pozytywne i pozytywno-ne- gatywne. Barwienie negatywne polega na roztarciu nieutrwalonych bakterii zawieszonych w barwniku grubodyspersyjnym (np. tusz chiński, nigrozyna) na szkle. Na ciemnym tle widoczne są wielkość i kontury zewnętrzne komórki bakteryjnej.

Złożone barwienie najpierw pozytywne, np. fuksyną, a później negatywne stosuje się przy wybarwianiu otoczek. Barwienie pozytywne dzielimy na proste, po zastosowaniu jednego barwnika, np. błękitu metylenowego wg Lofflera, widzi się wówczas budowę zewnętrzną bakterii, i na złożone, polegające na stosowaniu kilku barwników i odbarwiaczy. Przykładem barwienia złożonego jest metoda Grama. Wśród barwień pozytywnych można wyróżnić grupę barwień specjalnych, np. metodę Giemsy.

Leave a Reply