Nasze witryny
    System reklamy Test
Kategorie
Nasze witryny

Zależnie od gatunku bakterii

e. Inne enzymy zewnątrzkomórkowe. Należą tu enzymy rozkładające złożone związki syntetyzowane przez organizmy wyższe. Dla przykładu można wymienić hemolizyny rozkładające hemoglobinę i hialu- ronidazy rozkładające kwasy hialuronowe.

Zależnie od gatunku bakterii i od środowiska wytwarzane są wszystkie wymienione enzymy pozakomórkowe lub tylko niektóre z nich. Zwykle wraz ze wzrostem stopnia pasożytnictwa spostrzega się wydzielanie mniejszej liczby enzymów. Potrzebne związki chemiczne pobierane są z organizmu gospodarza.

-2. Enzymy wewnątrzkomórkowe. Enzymy są białkami lub białkami połączonymi z jonem nieorganicznym lub związkiem organicznym. Działanie ich jest bardzo swoiste, tzn. przeprowadzają one ściśle określone etapy reakcji chemicznych. Enzymy biorące udział w metabolizmie we-

Leave a Reply