Zależnie od gatunku bakterii

e. Inne enzymy zewnątrzkomórkowe. Należą tu enzymy rozkładające złożone związki syntetyzowane przez organizmy wyższe. Dla przykładu można wymienić hemolizyny rozkładające hemoglobinę i hialu- ronidazy rozkładające kwasy hialuronowe.

Zależnie od gatunku bakterii i od środowiska wytwarzane są wszystkie wymienione enzymy pozakomórkowe lub tylko niektóre z nich. Zwykle wraz ze wzrostem stopnia pasożytnictwa spostrzega się wydzielanie mniejszej liczby enzymów. Potrzebne związki chemiczne pobierane są z organizmu gospodarza.

-2. Enzymy wewnątrzkomórkowe. Enzymy są białkami lub białkami połączonymi z jonem nieorganicznym lub związkiem organicznym. Działanie ich jest bardzo swoiste, tzn. przeprowadzają one ściśle określone etapy reakcji chemicznych. Enzymy biorące udział w metabolizmie we-

Leave a Reply